KİŞİLİK ÖZELLİĞİNİN TEMELİNİ GÜVEN OLUŞTURUR

05.01.2018 15:09

Güçlü kişiler nasıl oluşur diye düşünecek olursak güçlü kişiler güvenilir kişi olarak karşımıza her zaman çıkar.Başarıya önem veren özellikle içinde barındırdığı insan ve tüm canlıların değer olduğunu kabul eden, eğitime, öğretime, yeniliklere açık,tümBiz insanlar biliyoruz ki güven hem kişisel hem de iş , sosyal
yaşamımızda alanımızdaki ilişkilerimizde doğru kurup, sağlıklı
gelişmesi için temel taşını oluşturan toplumsal yaşantımızı oluşturan
harcıdır.
İnsanların ihtiyaçlarını karşılaması denildiğinde öncelikle fizyolojik
ihtiyaçlarını sonra güven ve güvenebilme duygusudur. İnsanlar
kendisi ile ne kadar barışık davranışlarını , hal ve hareketlerini ,
özünden hoşlanmadan, sevmeden ailesinden, çevresindeki
arkadaşlarından ve sosyal yaşam alanlarından genelde kabul gören
davranış beklenebilir mi? Tabi ki bekleyemeyiz.
Bir toplumun iskelet yapısını oluşturan temel yapısı omurgadan
ibarettir. Öz güveni geliştirmek, yaşamımızın sağlıklı, dengeli şekilde
devam ettirebilmemiz için gerekli adımların başında gelir. Kendini
bedensel olarak, psikolojik olarak ta yeterli, güçlü, sağlam, başarılı
bulması ya da bulmamasıyla alakalıdır.
Bu durumdan dolayı kendimizi suçlayarak enerjimizi
tüketmemeliyiz.Önemli olan yeni bilgileri yaşamımızın içine alarak
kesin kararlı hareket etmeliyiz. Özgüvenli olmak insanın kendi
yeteneklerinin farkına varması, kendini yüceltmesiyle oluşur.
Kişilerin sahip olduğu öz güven hem kişiliğinde hem de sosyal
yaşamında etkili olur.Kendi hakkında pozitif düşünmesi, kendi
yeteneğinin farkına varması,kendine olan inancının yüksek

olması,sorunlarla karşı karşıya kaldığında sahip olduğu öz güveni ile
zorlukların üstesinden gelmesini bilmesi. Şunu asla
unutmamalıyız.Yaşamımızın içinde hata yapmadan olmaz.
Sonuç olarak biz insanlar ikili ilişkilerini güven üzerinde kuran ve
devam ettiren varlıktır.İnsanlara güvenebilmek çok önemlidir.
Arkadaşlık, dostluklar hep güven üzerine kurulmuştur.Ailelerin
unutmaması gerek en önemli nokta güvensizlik bir çok şeyin
tetikleyicisidir. İçimizde yaşayamadığımız hayatı ıskalayarak
bıraktığımız yaşamlar, geçen giden heba olan yıllar pişmanlık
duygusunu yaşatır. Kendine güveni çok olan insanlar gerçekten
başarmak isterseler tüm engellere karşı yılmadan mücadele verirse
başarının önüne geçemez.